Nhạc phụ của anh Nguyễn Văn Hậu sb64 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Được tin cụ Phê rô Nguyễn Đảo, là nhạc phụ của anh Nguyễn Văn Hậu SB64, vừa qua đời vào lúc 6g chiều thứ bảy, ngày 23/8/2014, hưởng thọ 83 tuổi, tại nhà riêng thuộc GX Chính Tòa Phan Thiết.

Thánh lễ An táng vào lúc 4:45 sáng ngày 27/8, tại nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết.

Xin kính báo và xin AE hiệp ý cầu nguyện.

Võ Duy Anh 70