Home | | Register

Nhạc phụ của anh Phạm Ngọc Thanh sb72 đã về Nhà Cha

Cáo Phó

Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh,

gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông Phêrô Dương Văn Dự

sinh năm 1935

tại An Nhơn, Bình Định,

đã được Chúa gọi về vào lúc 1 giờ 30′

ngày 01 tháng 09 năm 2014

(nhm ngày 08 tháng 08 năm Giáp Ng).

Hưởng thọ 79 tuổi.

Nhập quan: vào lúc 20 giờ 30 ngày 02 tháng 09 năm 2014

Động quan: vào lúc 4 giờ 00 ngày 03 tháng 09 năm 2014

– Thánh l An táng:

tại Thánh đường Giáo xứ Phước Thiện

sau đó linh cữu sẽ được chuyển đến an táng

tại Nghĩa trang Phước Thiện.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sai sót,

xin quý vị niệm tình tha thứ.

Tang gia kính báo