Home | | Register

Vịnh Cây Dầu Dôi, Diên Khánh (thơ Tương Dã V. Thôn sb60)

Vịnh Cây Dầu Dôi Diên Khánh

 thơ Đường luật

 

Uyên ương cổ thụ cặp Dầu Đôi

Gắn bó trăm năm giữa cuộc đời

Vắng vẻ rừng sâu buồn chẳng ở

Ồn ào lộ giới sống vui chơi

Sum suê nhánh toả  đàn chim hót

Rợp bóng tàn che lữ khách ngồi

Trận địa lưu danh bia chiến thắng

Qua bao thế hệ tháng năm trôi…

                  

V.Thôn 60

Tương Dã