Home | | Register

Xuân và rượu (thơ Hoàng Thanh sb61)

Xuân và rượu

Ta uống rượu không vì hương men !

Ta uống cho lòng ta say mèm !

Này ơi ! Đừng bảo ta rượu hũ !

Ta uống để thấy rõ trắng đen !

 

Nhìn chai rượu đế thấy ê chề !

Mấy ngày Xuân qua chẳng bạn bè !

Bao lần ta hứa chẳng viết nữa !

Lòng buồn cô quạnh cõi……… ……!

 

Đời lang thang như kẻ không nhà !

Xuân đến , Xuân đi, Xuân tuổi già !

Lận đận, long đong gặp con ngựa !

Đi !  Đi mãi từng dặm đường xa…!

 

Bỏ lại sau lưng cái tuổi già !

Man mác nỗi buồn, tủi lòng ta !

Chữ ân, chữ nghĩa đong chưa đủ !

Cảnh nhà có ai ngoài ta ra ?!

 

Bên ly cà phê đón bình minh.

Mỗi sáng ôn lại cuộc đời mình.

Trước thềm ngưỡng của tuổi thất thập !

Lòng hoài man mác bao chuyện tình !

 

Se sắt từng ngày lệ con tim !

Mở lòng nuốt cạn giọt thơ mình !

Chia sẻ với ai được mấy nỗi ?!

Không tiền, không bạc lắm kẻ khinh !

Hoàng Thanh 61