Tản mạn 2015 – 06

Tản mạn 2015 – 06

 

Nhà cháu định tản mạn tiếp theo dòng suy nghĩ, nhưng ngay sáng nay, có tin động trời xảy ra :

Vào ngày hôm qua, ngày 19 tháng Hai, 2015, tờ Catholic Herald , bên Anh, đăng bài phỏng vấn đức hồng y Bertone.

Đọc nguyên văn tại đây:

http://www.catholicherald.co.uk/news/2015/02/19/cardinal-bertone-i-knew-of-benedicts-plan-to-resign-seven-months-in-advance/

 

Ngay trong đầu bài có đoạn sau, xin trích nguyên văn:

 

Cardinal Tarcisio Bertone, former Vatican Secretary of State, has said he knew Benedict XVI was planning to resign “at least seven months” in advance – and that it was “not at all easy” to keep it a secret.

Asked if he was surprised by Benedict XVI’s resignation, the cardinal said: “I had guessed it, but put it out my thoughts. I knew long in advance, at least seven months before. And I had many doubts. We debated the topic at length after it seemed already decided. I told him: Holy Father, you must bestow upon us the third volume on Jesus of Nazareth and the encyclical of faith, before you sign things over to Pope Francis.”

The cardinal added that it was “not at all easy to keep this secret. The pope meditated and reflected deeply with God about this choice.”

 

Hồng y Tarcisio Bertone, cựu quốc vụ khanh, đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn, rằng ngài đã biết đức Bển Đức XVI có dự tính từ nhiệm từ “ít nhất bẩy tháng trước” – và rằng “thật không dễ gì” mà giữ kín một bí mật.

…   

Được hỏi, nghài có ngạc nhiên  về việc từ nhiệm của đức Biển Đức XVI, hồng y trả lời: “Tôi đã đoán ra được, nhưng chỉ trong ý nghĩ thôi, Tôi đã biết từ lâu trước, ít là từ bẩy tháng trước, Và tôi đã có nhiều mối nghi ngờ. Chúng tôi đã bàn bạc về đề tài này rất lâu, sau khi nó đã được quyết định. Tôi đã nói với ngài: “Thưa đức thánh cha, Ngài phải để lai cho chúng con cuốn sách thứ ba về Chúa Giêu Người Nazarteth, và một thông điệp về đức tin, trước khi ngài trao lại cho đức giáo hoàng Phanxicô.” 

 

Nhà cháu để dành cho người đọc rút ra kết luận cho riêng mình.

Phần nhà cháu, xin có những ý mọn như sau:

Hẳn đây phải là một trò đuà, hay một lầm lẫn của tác giả hay tờ báo. Còn không chúng ta nghĩ thế nào khi hồng y Bertone không những biết trước việc đức Biển Đức sẽ từ nhiệm trước những bẩy tháng, mà còn biết trước tên đức giao hoàng tương lai sẽ chọn: Phanxicô ?

Câu này không thể  nói sau khi đã bầu đức giáo hoàng, vì lúc này, đức Biển Đức đã từ nhiệm.

Mà cũng không thể nói trước khi bầu giáo hoàng, vì lúc đó vị tân giáo hoàng chưa được chọn, và chưa lấy tên “Phanxicô.”

Như vậy nếu quả đúng như mặt chữ câu trích dẫn, chúng ta phải kết luận rằng: nhiều tháng trước khi đức Phanxicô được bầu lên, đức Biển Đức và hồng y quốc vụ khanh Bertone, đã biết trước ai sẽ được bầu lên và sẽ lấy tên Phanxicô !

Lại câu hỏi: Ai là người đứng phía sau mọi sự này ?

 

….>