Home | | Register

Nhạc mẫu của anh Nguyễn Thiên sb71 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Cụ bà Lucia Nguyễn Thị Sáng, là nhạc mẫu của anh Nguyễn Thiên sb71, sinh năm 1926, tại Diên Khánh, Khánh Hoà, đã ra đi v ề Nhà Cha vào ngày 23 tháng 2 năm 2015 vừa qua, hưởng thọ 90 tuổi.

Xin anh em cùng hiệp ý cầu nguyện

Hình ảnh anh em CSB đến kính viếng cụ Lucia:
https://picasaweb.google.com/112785550475086991208/ViengTangCuLuciaMeVoAnhThienSB71