Thân phụ của anh Nguyễn Bá Hiên sb66 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Cụ ông An-Rê Nguyễn Bá Tế, sinh ngày 02/10/1928 tại Diên Khánh, Nha Trang, là thân phụ của anh Nguyễn Bá Hiên Sb66, vừa từ trần lúc 19g30′ (07g30′ tối) ngày 21/03/2015 tại tư gia thuộc giáo xứ Hà Dừa.

Chương trình An Táng:

– Lễ Nhập liệm: vào lúc 19 giờ 00 ngày 22/03/2015

– Lễ Di quan: vào lúc 4 giờ 00 ngày 24/03/2015

– Thánh lễ An táng tại Nhà thờ Giáo xứ Hà Dừa, sau đó di quan đến Nhà Hoả Táng.

Trân trọng kính báo.

Long Paul sb63

_________________

 

Hình ảnh anh em CSB vùng Nha Trang kính viếng thân phụ của anh Nguyễn Bá Hiên:

https://picasaweb.google.com/112785550475086991208/AnhEmSaoBienViengCuANREBaAnhHien66

Nguyễn Đức Thắng sb72