Cha giáo Alexis Nguyễn Thạch Ngọc đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Nguồn:  Trang Giáo Phận Nha Trang

Tin buồn: Cha Alexis Nguyễn Thạch Ngọc vừa tạ thế vào lúc 8g sáng thứ Năm, ngày 26 tháng 3 năm 2015

Linh mục ALEXIS NGUYỄN THẠCH NGỌC vừa qua đời tại Tòa Giám mục Giáo phận Nha Trang lúc 8giờ00 sáng thứ 5, ngày 26 tháng 3 năm 2015, hưởng thọ 78 tuổi, 53 năm Linh mục.

Tin buồn
và Chương trình Thánh lễ  cầu nguyện cho Linh mục
ALEXIS NGUYỄN THẠCH NGỌC

Trong niềm tin vào mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Giêsu,
Tòa Giám Mục Giáo phận Nha Trang
cùng với linh tông và huyết tộc
vô cùng thương tiếc báo tin :

Linh mục ALEXIS NGUYỄN THẠCH NGỌC

thuộc Giáo phận Nha Trang
đã qua đời tại Tòa Giám mục Giáo phận Nha Trang
lúc 8giờ00 sáng thứ 5, ngày 26 tháng 3 năm 2015
hưởng thọ 78 tuổi, 53 năm Linh mục.
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

* Thứ năm 26/3/2015 : Linh mục ALEXIS được quàn tại Tòa Giám mục Nha Trang.

* Thứ sáu 27/3/2015 :
– 4g45 Thánh lễ.
– 8g00 Thánh lễ do Cha quản xứ và giáo dân Giáo xứ Cây Vông phụ trách.
– 9g00 Thánh lễ do Giáo Hạt Diên Khánh + Các Giáo Hạt phụ trách.
– 15g00 Thánh lễ do Giáo Hạt Nha Trang + các Giáo Hạt phụ trách.
– 17g00 Thánh lễ do Cha quản xứ và giáo dân Giáo xứ Ngọc Thủy phụ trách
– 19g00 Giờ cầu nguyện.

* Thứ bảy 28/3/2015:
– 4g45 Thánh lễ.
– 7g00 Nghi thức nhập liệm do cha Giám đốc nhà Nghỉ Dưỡng Linh mục phụ trách.
– 9g00 Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Cây Vông do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.

Nghi thức tiễn biệt và mai táng tại Nghĩa trang do cha Tổng đại diện chủ sự.

Tiểu sử của Cha Alexis Nguyễn Thạch Ngọc:

Linh mục ALEXIS NGUYỄN THẠCH NGỌC
Sinh ngày 02 tháng 7 năm 1937
Tại Giáo xứ Cây Vông, Diên Khánh, Khánh Hòa
Con Ông Micae Nguyễn Văn Cậy (+)
Và Bà Matta Trần thị Chẩn (+)
Gia nhập Tiểu chủng viện : 1948-1954;
Học Triết học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Saigon : 1954-1956;
Học Thần học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Saigon : 1956-1961;
Học Thần học tại Đại chủng viện Xuân Bích, Thị Nghè, Saigon : 1961-1962;

Thụ phong Linh mục do Đức cha Marcel Piquet Lợi, Giám mục Giáo phận Nha Trang, tại Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang, ngày 15 tháng 5 năm 1962.

Đã yên nghỉ trong Chúa lúc 8g00 sáng  ngày thứ năm 26 tháng 3 năm 2015, hưởng thọ 78 tuổi, 53 năm Linh mục.

Thánh lễ an táng lúc 9g00 thứ bảy ngày 28 tháng 3 năm 2015 tại Nhà thờ Giáo xứ Cây Vông;
Mai táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Cây Vông

Linh mục ALEXIS đã phục vụ :

Phó xứ Hộ Diêm : 1962-1964;

Quản xứ Vạn Giã : 1964-1966;

Du học tại Marseille, Pháp : 1966-1967;

Giáo sư Tiểu chủng viện Chúa Chiên Lành của Giáo phận Nha Trang, tại Đalat : 1968-1969;

Giáo sư tại Trường Trung học Adran, Đalat : 1970-1971;

Giáo sư và Quản lý tại Tiểu chủng viện Sao Biển, Nha Trang : 1971-1979;

Quản lý  Giáo phận tại Tòa Giám mục Nha Trang : 1980-2007;

Kiêm nhiệm Quản xứ  Giáo xứ Phước Hòa : 1982-1989;

Quản xứ Ngọc Thủy : 2007-2008;

Nghỉ tại Tòa Giám mục Nha Trang : 2008-2012;

Nghỉ tại Nhà Nghỉ dưỡng Linh mục Giáo phận Nha Trang : 2012-2015.