Chân thành cám ơn (Ban biên tập)

Chân thành cám ơn

__________________________ 

Ban biên tập DCSB xin chân thành cám ơn tất cả các anh em CSB trong và ngoài nước đã tham gia đóng góp bài vở sáng tác cho tờ Nội San  này .

Chúng tôi  cũng xin chân thành cám ơn quý anh em CSB  đã  giúp đỡ về mặt vật chất và tinh thần cho tờ Nội San 2015. Xin Chúa và Mẹ Sao Biển ban nhiều ơn lành, trả công bội hậu cho quý anh em.

Ban biên tập