Em hát những chiều (Nguyễn Thế Hùng sb62)

Em hát những chiều…

_____________

 

Em hát giữa đồi hoang,

Gió lay từng phiến mộng,

Lời ca buông não nùng,

Níu ngàn mây rũ xuống.

 

Em hát lững lơ chiều,

Anh thẫn thờ trốn học,

Đếm bước về cô liêu,

Cư xá buồn mưa khóc. 

 

Em hát nỗi buồn ai,

Hồn anh ngơ ngác rụng,

Tay từng ngón buông lơi,

Dắt chiều về thung lũng.

 

Em hát mãi bên đời,

Tuổi xưa mòn mỏi nhớ,

Em dẫm nát hồn tôi,

Một thời yêu vàng võ.

 

Tôi về ru khổ hạnh,

Thương giọng hát em buồn,

Ngước mắt làm dấu thánh,

Nắn nót lại linh hồn.

 

Nguyễn-thế-Hùng