Home | | Register

Giếng Jacob (Nguyễn Văn Nghệ sb74)

Giếng  Jacob

___________________

 

Đây không đề cập đến GIẾNG JACOB ở Do Thái, nhưng mà thì là GIẾNG JACOB CÂY VÔNG.

Sau lưng nhà vuông (nhà xứ) giáo xứ Cây Vông có một cái giếng nước rất ngọt. Khi sửa sang lại khu vực sau nhà xứ, Lm Benedicto Nguyễn Công Phú đã cho san bằng miệng giếng xuống và đặt lên đó một tấm xi măng đúc để cho không gian được thoáng.

Ngày xưa khu vực nhà thờ chỉ có nhà xứ có giếng nước nên những hộ xung quanh đến đó mà lấy nước về.

Vào khoảng năm 1935-1936 thân phụ của Lm Alexis Nguyễn Thạch Ngọc, quê ở An Ngãi, Quảng Nam là thầy Đại chủng viện vào giúp xứ Cây Vông. Hàng ngày có cô Trần Thị Chẩn (thân mẫu Lm Alexis) lên giếng nhà xứ để gánh nước về dùng. Cô Trần Thị Chẩn là một cô gái trắng trẻo, ăn nói nhỏ nhẹ dễ thương, không biết khi lên gánh nước và bên miệng giếng nước ăn nói làm sao mà thầy Micae Cậy xiêu lòng, xin cởi áo chùng thâm để cùng cô Chẩn “gánh nước chung tình làm đôi”. Ông Micae Cậy đã định cư tại quê vợ.

Do mối tình của thân phụ và thân mẫu của Lm Alexis được đơm bông kết trái từ bên miệng giếng nhà xứ Cây Vông, cho nên bà con đặt tên giếng ấy là GIẾNG JACOB.

Sau này trong những lần Củ trao đổi với cụ Micae Cậy, cụ tự hào : Nếu Dượng Ba ( Thân phụ Lm Alexis) mà tiếp tục đi tu thì cụt vốn. Nhờ về lấy vợ cho nên sinh ra cho Giáo hội một ông Lm, một bà xơ dòng kín Carmel Nha Trang, một ông thầy dòng Xi tô và thêm một mớ con nữa.

Tất cả đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa!

Nguyễn Văn Nghệ 74