Home | | Register

Nhớ về một người anh (Song Anh)

Nhớ về một người Anh

 

Nửa vòng trái đất khóc người thân

Ước sao nước mắt chảy đến gần

Xoa dịu người thân vừa nằm mất

Sống đời phục vụ chết cô thân.

 

Trước giờ nhắm mắt nuối người thân

Anh em xa tít đâu ở gần

Giáo dân vắng bóng, người thân vắng

Âm thầm nhắm mắt không trối trăn.

 

Đất mẹ quê mình khóc thương anh

Bao năm xa cách chuyện đã đành

Giờ đây yên giấc anh nằm nghỉ

Xứ lạ quê người ai nhớ anh.

 

Đêm đêm thương nhớ đến người thân

Ước mơ đôi cánh bay đến gần

Thương khóc người anh đôi giòng lệ

Một đời dâng hiến sống độc thân.

 

    Song Anh 18.1.2015

   (Lê Văn Ngự, em Đức Ông Philipphê)