Home | | Register

Thập giá (Văn Đại Điền sb60)

Thập giá

 

Người trên thập giá nhục hình
Vì nhân loại bỏ vì tình yêu con
Bao năm rao giảng gót mòn
Gieo lời hằng sống dẫn đường con đi
Yêu thương con buổi tiệc ly
Điều răn dạy mới khắc ghi vô ngần
Bạc tình con đã bao lần
Thanh xuân con tội lỗi gần đam mê
Nắng chiều vàng úa Can vê
Ai người bỏ Chúa trở về khóc than
Con đi tìm chút ủi an
Lệ nhòa đắng giữa bước hoàng hôn trôi
Văn Đại Điền