Home | | Register

Lời cha chung (sưu tầm)

LỜI CHA CHUNG

 

* Ước gì mỗi Giáo Hội, mỗi cộng đoàn Ki-Tô là nơi thể hiện lòng Thương Xót giữa chốn mênh mông của biển dửng dưng.

* Sự sống là một tặng vật quí giá nhưng chúng ta chỉ nhận được khi trao tặng sự sống cho người khác.

* Hãy coi chừng việc quá tiện nghi, khi chúng ta cảm thấy thoải mái, chúng ta thường dễ quên người khác.

*Trong những giây phút khó khăn nhất anh chị em nhớ : Thiên Chúa là cha chúng ta, Thiên Chúa không bỏ con cái mình.

* Khiêm nhường cứu con người, kiêu ngạo làm cho con người lạc đường.

* Chúa Giê-Su không phải là một nhân vật quá khứ, bây giờ và mãi mãi Ngài tiếp tục soi sáng con đường cho chúng ta.

* Hãy để Thiên Chúa lấp đầy tâm hồn chúng ta bằng sự tốt lành và lòng thương xót của Ngài.

* Chúa Giê-Su đến mang niềm vui cho mọi người thuộc mọi thời đại.

*  Chúa Giê-Su cầu bầu cho chúng ta mỗi ngày. Chúng ta cùng cầu nguyện : “ Lạy Chúa, xin thương xót con, xin cầu bầu cho con”.

* Sự đau khổ là lời kêu gọi để hoán cải: Nó nhắc chúng ta nhớ lại chúng ta rất mong manh và dễ bị tổn thương.

* Nếu chúng ta bám vào của cải, chúng ta không có tự do, chúng ta là nô lệ.

* Tình yêu Chúa Ki-Tô lấp đầy tâm hồn chúng ta làm cho chúng ta có thể luôn tha thứ.

* Có đức tin không phải là không có những lúc khó khăn, nhưng là có sức mạnh để đối diện với khó khăn, biết rằng chúng ta không cô đơn.

* Chúng ta hãy xây dựng đời sống của mình trên hòn đá tảng, hòn đá này là Chúa Ki-Tô.

* Trong mùa Chay, chúng ta tìm các phương cách cụ thể để thắng tính dửng dưng của mình.

* Mùa chay là mùa chúng ta đến gần với Chúa Ki-Tô qua lời Chúa và qua các Bí Tích.

* Giáo dân được kêu gọi trở nên men cho đời sống Ki-Tô trong xã hội.

———————————————————————————-

Nguồn : Ẩn danh. 

* Ra đời hai tay trắng,

Lìa đời trắng hai tay,

Sao mãi nhặt cho đầy,

Túi đời như mây bay.

 

*  Khi ta nằm xuống…

Những gì ta xài…..đã mất

Những gì ta để lại….người khác xài

Ta chỉ đem theo được…..những gì ta đã cho.