Home | | Register

Thơ (Xuân Nhị sb58)

HOA NẮNG

Tháng hoa về

Nắng chói chan

Tình người

Như lụa úa vàng

Một mình em

Ngồi khóc

Giữa mùa trưa

Vài chiếc lá

Rơi lưa thưa

Tan nát cõi lòng

Người lữ thứ

Chào em

Người con gái

Yêu thương

Cô đơn ngậm ngùi

Đi muôn nơi…

 

Xin làm con chim sâu

Gởi thân dây chùm gởi

Tìm trái non xanh màu

Tìm hương thơm yêu dấu

Xin làm con chim non

Biết đâu mà véo von

Hát ca lạc dấu sol

Xin làm con chim sâu

Để tháng năm bớt lo âu.

 

Xuân Nhị