Home | | Register

Xin làm cây Thánh giá (Nguyễn Thế Hùng sb62)

XIN LÀM CÂY THÁNH GIÁ

 

Xin làm cây Thánh giá,

Trải yêu thương muôn nơi,

Ấm chiều đông bão tố,

Mát đêm hè chơi vơi.

 

Xin làm cây Thánh giá,

Vươn lên giữa cao vời,

Ôm muôn ngàn rạn vỡ,

Hàn gắn vết thương đời.

 

Xin làm cây Thánh giá,

Cô đơn giữa đồi cao,

Như  ngày xưa Thầy đã,

Hy sinh, máu lệ trào.

 

Xin làm cây Thánh giá,

Cúi nhìn xuống đau thương,

Đỡ nâng ai gục ngã,

Ủi an ai đoạn trường.

 

Xin làm cây Thánh giá,

Để tôi biết nhìn tôi,

Sau cơn mê xiêu đổ,

Kịp đứng dậy với Ngài.

 

Xin làm cây Thánh giá,

 Gieo rắc vạn lời kinh,

Khi chiều về lặng gió,

Vui trao nhau an bình.

 

Nguyễn-thế-Hùng 62