Chòi Sao Biển (Nguyễn Văn Thể sb69-70)

Chòi Sao Biển

 

Sừng sững nguy nga một cái chòi

Bốn bề lồng lộng gió biển khơi

Là nơi mừng chúc niềm hoan hỉ

Là chốn sẻ chia nỗi u hoài

Mở cửa mời chào người xa xứ

Giang tay đón tiếp kẻ rong chơi

Mái chòi ấm áp tên Sao Biển

Thân thiết vô cùng Bác Tôn ơi.

 

Nguyễn Văn Thể SB69-70, Thanh Hải, PT