Martini làm giáo hoàng. Giấc mộng thành hiện thực

Martini làm giáo hoàng. Giấc mộng thành hiện thực   Tu sĩ Dòng Tên, tổng giám mục Milan rồi hồng y, ngài là người chống đối đầy quyết đoán và được ca tụng  nhất chống lại các giáo triều của Wojtyla và Ratzinger. Ngày nay, những người ủng hộ ngài thấy nơi đức Phanxicô một … Read more

Cuộc Biến Hình của đức Phanxicô

Cuộc Biến Hình của đức Phanxicô Ngài đã bày tỏ chương trình đích thật của triều giáo hoàng mình trong hai cuộc phỏng vấn, và một bức thư gửi cho một nhà trí thức vô thần. So với các giáo hoàng tiền nhiệm của ngài, sự tách biệt càng rõ nét hơn. Trong ngôn từ … Read more

Hoà bình tái lập giữa Müller và Gutiérrez. Nhưng đức Bergoglio không phục

Hoà bình tái lập giữa Müller và Gutiérrez. Nhưng đức Bergoglio không phục Bộ trưởng thánh bộ giáo lý đức tin và người sáng lập ra nền thần học giải phóng đang nỗ lực kết thúc 20 năm tranh luận. Nhưng một trong những phê bình gay gắt nhất về trào lưu thần học này … Read more

Soi mói đến tận các Tổ Chức Tư

Soi mói đến tận các Tổ Chức Tư.   Giữa các tổ chức và văn phòng nằm trong vòng đai tường thành Leonine, chỉ có các Tổ Chức Tư mới thoát được sự kiểm soát của Thẩm Quyền Thông Báo Tài Chánh, AIF(*) và Toà Án Vatican. Nhưng bây giờ không còn được như thế … Read more

Thư ký của đức giáo hoàng về hưu cho rằng câu chuyện “kinh nghiệm thần bí” không đúng

Thư ký của đức giáo hoàng về hưu cho rằng câu chuyện “kinh nghiệm thần bí” không đúng Bài của Cindy Wooden Nguồn: Catholic News Service http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/1303592.htm VATICAN (CNS) – Đức Tổng Giám mục Georg Ganswein, thư ký riêng kỳ cựu của đức giáo hoàng về hưu Biển Đức XVI, nói rằng câu chuyện về  … Read more

Ricca và Chaouqui, hai kẻ thù trong nhà

Ricca và Chaouqui, hai kẻ thù trong nhà Ông là vị giám chức của IOR, cô là ủy viên để tái cấu trúc việc quản trị trong Vatican. Hai cuộc bổ nhiệm được đức giáo hoàng Phanxicô ao ước và quyết định. Tuy nhiên đấy lại chính là sự phủ định sống động chương trình … Read more