Trong một cuộc gặp gỡ riêng tư, đức Biển Đức XVI nói rằng một kinh nghiệm thần bí đã khiến ngài từ chức

Trong một cuộc gặp gỡ riêng tư, đức Biển Đức XVI nói rằng một kinh nghiệm thần bí đã khiến ngài từ chức   Bài của Andrea Tornielli Nguồn : http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/benedetto-xvi-benedicto-xvi-benedict-xvi-27273/     “Chúa nói với tôi như thế.” Đó là lý do khiến đức giáo hoàng về hưu Biển Đức XVI  từ nhiệm chức … Read more

Lễ Động Thổ: Lời cảnh báo cuối cùng dành cho các vị bầu giáo hoàng.

  Lễ Động Thổ:  Lời cảnh báo cuối cùng dành cho các vị bầu giáo hoàng. Công báo chính thức của Toà Thánh đã vén màn bí mật về bài nguyện ngắm chia sẻ với các hồng y vào lúc khởi đầu  cuộc Mật Nghị, sau khi cửa đóng then cài. Đây là những đoạn quan yếu: … Read more

“Segretariola – Tiểu ban bí thư” của đức Phanxicô, vị giáo hoàng muốn tự mình làm mọi chuyện.

“Segretariola – Tiểu ban bí thư” của đức Phanxicô, vị giáo hoàng muốn tự mình làm mọi chuyện.   Điểm tên từng người trong đội ngũ nhân viên của đức Bergoglio. Một giáo triều thu nhỏ, hoạt động song song, nhưng rất hữu hiệu, trong đó Ngài ra mọi quyết định. Kể cả những chuyện không … Read more

Lần đầu tiên, đức Phanxicô nói ngược lại đức Biển Đức.

Lần đầu tiên, đức Phanxicô nói ngược lại đức Biển Đức Ngài đã đụng đến điểm nhạy cảm của Thánh Lễ theo nghi thức cũ, Ratzinger cho phép mọi người có thể cử hành. Bergoglio lại ngăn cấm, chỉ cho phép một Dòng tu từng chiếu cố nhiều đến nghi thức này. Bài của Sandro … Read more