Những quốc gia mà thậm chí đức Phật cũng cầm gươm

Những quốc gia mà thậm chí đức Phật cũng cầm gươm      Bài của Sandro Magister Nguồn: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350918?eng=y   Đó là trường hợp của Myanmar, nơi các tín hữu của tôn giáo khác bị bách hại nhân danh Phật Giáo. Hay tại Sri Lanka, nơi đức giáo hoàng sẽ đến trong cuộc tông du … Read more

Cuộc cách mạng đầy nhẫn nại của đức Phanxicô

Cuộc cách mạng đầy nhẫn nại của đức Phanxicô   Bài của Sandro Magister Nguồn: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350910?eng=y   Trong thượng hội đồng, không có thoả thuận về vấn đề đồng tính luyến ái và ly dị, nhưng chung cuộc chính đức giáo hoàng sẽ quyết định. Và ngài đã có sẵn trong đầu những thay đổi … Read more

Thật sự là một nan đề: Bất khả phân ly hay Ly dị.

Thật sự là một nan đề: Bất khả phân ly hay Ly dị.   Bài của Sandro Magister Nguồn: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350894?eng=y   Thượng hội đồng không được yêu cầu để quyết định về vấn đề này. Nhưng giả thiết về các cuộc hôn nhân thứ hai nay đã có đầy đủ quyền công dân tại cuộc … Read more

Scola: Bốn giải pháp cho người ly dị và tái hôn

Scola: Bốn giải pháp cho người ly dị và tái hôn   Bài của Sandro Magister Nguồn: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350876?eng=y   Và giải pháp thứ tư là giải pháp mới nhất: Trao thẳng việc thẩm định tính hợp pháp của cuộc hôn nhân cho vị giám mục sở tại hay cho một trong các phụ tá ngài … Read more

Việc rước lễ của người tái hôn. Đức Phanxicô đã ưng thuận “in pectore – trong lòng”.

Việc rước lễ của người tái hôn. Đức Phanxicô đã ưng thuận “in pectore – trong lòng”.   Bài của Sandro Magister Nguồn: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350864?eng=y   Đức giáo hoàng đã cho tiếp tục bàn cãi. Ngài không nói ngài đứng về phe những người đồng thuận hay chống lại, nhưng ngài có vẻ đứng gần những … Read more

Một đạo quân để mang lại hoà bình. Quan điểm địa-chính trị của đức Phanxicô.

Một đạo quân để mang lại hoà bình. Quan điểm địa-chính trị của đức Phanxicô.     Bài của Sandro Magister Nguồn: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350859?eng=y   Để ngăn chặn một kẻ xâm lăng bất chính. Với khí giới, nếu cần. Một vị giáo hoàng được cho là chuộng hoà bình lại kêu gọi sử dụng quân lực … Read more

Canh tân ngôi giáo hoàng, một công việc đang tiến hành.

Canh tân ngôi giáo hoàng, một công việc đang tiến hành.     Bài của Sandro Magister Nguồn: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350857?eng=y   Enzo Bianchi, tu viện trưởng ở Bose, và John R. Quinn, giám mục đã về hưu của San Francisco, đã nói về việc canh tân ngôi giáo hoàng như một sự kiện đã rồi, rằng … Read more

Những im lặng lạ lùng của vị giáo hoàng rất hay nói

Những im lặng lạ lùng của vị giáo hoàng rất hay nói   Bài của Sandro Magister Nguồn: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350853?eng=y   Không một lời thốt ra về việc các học sinh xứ Nigeria bị bắt cóc, cũng không có lấy một tiếng nói cho bà Asia Bibi, người Pakistan, bị lên án tử vì đã xúc … Read more

Müller: “Những lý thuyết này sai hoàn toàn”

Müller: “Những lý thuyết này sai hoàn toàn”     Bài của Sandro Magister Nguồn: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350851?eng=y   Bộ trưởng bộ giáo lý đức tin phản bác ý kiến của những người muốn cho phép cuộc hôn nhân thứ hai trong khi người phối ngẫu đầu tiên vẫn còn sống. Ngài được hồng y Sebastián ủng … Read more

Người bạn bí mật của đức Phanxicô tại Caserta

  Người bạn bí mật của đức Phanxicô tại Caserta      Bài của Sandro Magister Nguồn: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350849?eng=y   Ông không phải là người Công giáo, nhưng là tín hữu phái Ngũ Tuần, một phần trong cộng đồng Kytô hữu hiện đang phát triển rất nhanh trên khắp thế giới. Từng chút một, đức giáo … Read more