Huyền thoại và thực tế của các vụ hôn nhân thứ hai bên Chính Thống giáo.

Huyền thoại và thực tế của các vụ hôn nhân thứ hai bên Chính Thống giáo. Bài của Sandro Magister Nguồn: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350806?eng=y   Có một quan niệm được lưu truyền rộng rãi cho rằng các Giáo hội Đông Phương cho phép cuộc hôn nhân thứ hai sau khi ly dị và cho phép người tái … Read more

Một cái ôm, trăm mối rẽ chia.

Một cái ôm, trăm mối rẽ chia. Bài của Sandro Magister Nguồn: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350804?eng=y   Cuộc gặp gỡ giữa đức Phanxicô và đức Barthôlômêô tại vương cung thánh đường Mộ Thánh. Nhưng chia rẽ vẫn còn giữa các thượng phụ Chính thống Hy Lạp tại Giêrusalem và Antioch. Và còn có xung khắc giữa Constantinople và … Read more

Một vé cho ba vị : Thầy Rabbi, Giáo chủ Hồi giáo, và đức Giáo Hoàng.

Một vé cho ba vị : Thầy Rabbi, Giáo chủ Hồi giáo, và đức Giáo Hoàng.   Bài của Sandro Magister Nguồn: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350801?eng=y   Một người Do thái và một người Hồi giáo trong đoàn tuỳ tùng của đức Phanxicô đến Đất Thánh. Nhưng đây không phải là chuyện thuận buồm xuôi gió trong tương … Read more

Người tái hôn rước lễ? Đồng ý, nhưng là rước lễ thiêng liêng.

Người tái hôn rước lễ? Đồng ý, nhưng là rước lễ thiêng liêng.     Bài của Sandro Magister Nguồn: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350799?eng=y   Biết được các phản ứng đối với bức thư trước của mình, nhà truyền giáo Carlo Buzzi trình bày thêm những luận cứ mới để củng cố giải pháp ngài đã đưa ra. … Read more

Về việc Rước Lễ của người Tái hôn, bức thư từ Bangladesh

Về việc Rước Lễ của người Tái hôn, bức thư từ Bangladesh Bài của Sandro Magister Nguồn: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350792?eng=y Tác giả là một nhà truyền giáo thuộc Học viện Giáo hoàng về Truyền Giáo Ngoại quốc tại Milan. Ngài viết: “Đi theo con đường của hồng y Kasper sẽ đưa đến nhiều thiệt hại trầm trọng.” … Read more

Đức Phanxicô, Giáo Hoàng của “Humanae Vitae”

Đức Phanxicô, Giáo Hoàng của “Humanae Vitae”      Bài của Sandro Magister Nguồn: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350783?eng=y Đó là tông thư ngài chọn làm mẫu mực, bất kể đó là tông thư bị chỉ trích nhiều nhất trong thế kỷ trước. Đức Bergoglio đang tạo ra kỳ vọng có thay đổi trong lãnh vực hôn nhân. Nhưng … Read more

Vị Giáo Chủ – Hoàng Đế cuối cùng

Vị Giáo Chủ – Hoàng Đế cuối cùng     Bài của Sandro Magister Nguồn: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350776?eng=y Hai trong số các vị tiền nhiệm của ngài được phong thánh, thay vì chỉ một. Hội đồng giám mục Ý bị hủy bỏ. Đám kỳ cựu vẫn còn nắm quyền điều khiển IOR. Tất cả đều theo lệnh … Read more

Đức Phanxicô có thư ký mới, nói tiếng Ả Rập.

Đức Phanxicô có thư ký mới, nói tiếng Ả Rập. Bài của Sandro Magister Nguồn: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350773?eng=y Và cũng hay bút chiến với Hồi giáo. Ngài là Yoannis Lahzi Gaid, người Ai cập. Một lời phê bình của hồng y Kasper nhắm vào giáo hoàng. Hai vụ trở về lại bộ tu sĩ bất ngờ.   … Read more

Niềm Vui và Nỗi Sầu của Huấn Quyền đức Phanxicô.

Niềm Vui và Nỗi Sầu của Huấn Quyền đức Phanxicô.   Bài của Sandro Magister Nguồn: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350762?eng=y Một thần học gia người Úc giải thích điểm mới trong phương pháp của tông huấn “Evangelii Gaudium.” Nhưng người ta không luôn luôn giải thích đúng đắn tư tưởng của đức giáo hoàng. Kể cả giám đốc … Read more

Thân thế thứ ba của đức giáo hoàng.

Thân thế thứ ba của đức giáo hoàng. Bài của Sandro Magister Nguồn: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350758?eng=y Đó là tình trạng sống của đức Biển Đức XVI sau khi từ nhiệm. Ngài không còn là vị đại diện Chúa Kytô, nhưng ngài cũng không sống lại đời riêng tư nữa. Ngài là “pope emeritus- giáo hoàng về hưu,” … Read more