Hội ngộ 55 Năm TCVSB: Hình ảnh Hội ngộ (Quang-Tịch 68)

Hội ngộ 55 Năm TCVSB: Hình ảnh Hội ngộ (Quang-Tịch 68) Xin chia sẻ với quý anh em hình ảnh Hội Ngộ 2013 , đặc biệt với Gia đình CSB68 (Phần Thánh Lễ và Tiệc Mừng tại Ba Làng) (ảnh do Quang CSB con đỡ đầu của Tich 68 chụp) Xem hình: https://plus.google.com/photos/103805422756150938354/albums/5904685979975574225?authkey=CK6ckeG32-DP_QE   Hình Hội … Read more

Hội ngộ 55 Năm TCVSB: Video Hội ngộ (Trần Ngọc Hải 74)

Mời các anh và các bạn xem chơi , còn tiếp … Ngọc Hải sb74 http://www.youtube.com/watch?v=ePnRgcDya3Y&feature=c4-overview&list=UUE7FHnchDOCD7v0NwQPNQbw http://www.youtube.com/watch?v=54LY2OjGzkc&feature=c4-overview&list=UUE7FHnchDOCD7v0NwQPNQbw http://www.youtube.com/watch?v=HlM2fOGV9hY&feature=c4-overview&list=UUE7FHnchDOCD7v0NwQPNQbw http://www.youtube.com/watch?v=ogO-xkMBlcY&feature=c4-overview&list=UUE7FHnchDOCD7v0NwQPNQbw ______________________   Kính mời các anh xem  Video Lửa Trại Hải http://www.youtube.com/watch?v=TSOSx8aUWsc&feature=c4-overview&list=UUE7FHnchDOCD7v0NwQPNQbw http://www.youtube.com/watch?v=9Bjn78bMnec&feature=c4-overview&list=UUE7FHnchDOCD7v0NwQPNQbw http://www.youtube.com/watch?v=dOqjvKZdof8&feature=c4-overview&list=UUE7FHnchDOCD7v0NwQPNQbw http://www.youtube.com/watch?v=t7GUsGQyI3k&feature=c4-overview&list=UUE7FHnchDOCD7v0NwQPNQbw ________________________   Kính mời các anh xem tiếp http://www.youtube.com/watch?v=-8eSY9LDbrE&feature=c4-overview&list=UUE7FHnchDOCD7v0NwQPNQbw http://www.youtube.com/watch?v=3f7Vg114Tz0&feature=c4-overview&list=UUE7FHnchDOCD7v0NwQPNQbw http://www.youtube.com/watch?v=b_kg6MN0a2g&feature=c4-overview&list=UUE7FHnchDOCD7v0NwQPNQbw http://www.youtube.com/watch?v=GyVybdGLm0w&feature=c4-overview&list=UUE7FHnchDOCD7v0NwQPNQbw Ngọc Hải sb74