Để hiểu sâu về án phong Chân phước cho ĐHY Phanxicô Xaviê (Kim Ngân sb59)

ĐỂ HIỂU SÂU VỀ ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC CHO  ĐHY PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê  03/12/2010 Ngày 22/10/2010, giáo phận La Mã đã chính thức mở án phong chân phước cho ĐHY người Việt Nam F.X. Nguyễn Văn Thuận. Cuộc họp mở án được diễn ra dưới quyền chủ tọa của ĐHY Agostino Vallini, tổng đại diện của ĐGH … Read more

Kẻ không nhà (Chu Thập)

Kẻ không nhà (Homeless) Chu Thập 15.10.13 Tôi thường đi câu vào lúc hoàng hôn và buổi sáng sớm. “Nhứt chạng vạng, nhì rạng đông”. Đây là bài học vỡ lòng tôi đã học được từ lúc mới có trí khôn. Đây là lúc cá ở đâu cũng thích cắn câu. Đặc biệt là cá … Read more

Lại quyết tâm đầu năm (Chu Thập)

Lại quyết tâm đầu năm Năm nào cũng như năm nào, cứ bước vào năm mới là tôi lại có những quyết tâm mới và năm nào cũng như năm nào, tôi thấy mình chẳng thực hiện được quyết tâm nào cả. Nhìn lại thấy ngao ngán, nhưng rồi nhìn qua ngó lại, tôi cũng … Read more